Blundande man i gräset med dator på magen

Avbokning av konferensarrangemang, grupper under 100 personer

Kostnadsfri avbokning

Beställaren måste avboka senast fyra (4) veckor före arrangemangets början. Därefter debiteras beställaren 75 % av värdet på beställningen (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.) - om inte lokalerna kunnat återsäljas.

Avbokning senare än två (2) veckor före ankomsten

Beställaren debiteras hela arrangemangets bokade värde (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.) - om inte lokalerna kunnat återsäljas.

Avbokning av dagarrangemang utan logi

Beställaren får avboka högst 10 % av deltagarna utan kostnad fram till kl. 15.00 dagen före bokad ankomst. Därefter debiteras beställaren hela värdet på beställningen.

Avbokning av konferensarrangemang, grupper från 100 personer

Kostnadsfri avbokning

Beställaren måste avboka senast åtta (8) veckor före arrangemangets början. Därefter debiteras beställaren 75 % av värdet på beställningen (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.) - om inte lokalerna kunnat återsäljas.

Avbokning senare än fyra (4) veckor före ankomsten

Beställaren debiteras hela arrangemangets bokade värde (lokalhyra, måltider, teknisk utrustning etc.) - om inte lokalerna kunnat återsäljas.

Avbokning av dagarrangemang utan logi

Beställaren får avboka högst 10 % av deltagarna utan kostnad fram till kl. 15.00 dagen före bokad ankomst. Därefter debiteras beställaren hela värdet på beställningen.


kontaktbild

Kontaktperson

Frida Börjesson


Kontaktperson

Sandra Lillvik

Restaurang Astern