Blundande man i gräset med dator på magen

Vi är stolta över vårt miljöarbete

Ända sedan starten 2002 har vi lagat välsmakande mat. Vårt fokus har alltid legat på att använda färska kvalitetsråvaror.

Vi har bestämt oss, vi vill göra mer för miljön. Därför är vi Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning.

Det finns en djungel av certifikat och det var inte helt självklart vilken linje vi skulle välja. Vi valde KRAV eftersom det är ett starkt varumärke som de flesta känner till. Våra gäster ska kunna lita på att det vi serverar är; Bra mat lagad med omsorg och av de bästa råvarorna. Inom den certifieringsnivån vi valt är även mat med andra märkningar godkända: t.ex. MSC för fisk samt EU-ekologiskt.

Vår miljöpolicy

Med vår miljöpolicy lägger vi riktlinjerna för hur vi nu och på lång sikt ska förena vår verksamhetsutövning med stark miljöhänsyn. Restaurang Astern & Pulsen Konferens har en strävan och en ambition om ett ekologiskt och rättvisemärkt tänkande.

Ekologi

  • Från och med augusti 2014 är restaurangen KRAV-Certifierad på nivå 1, vilket innebär att minst 25% av det totala inköpsvärdet, eller minst femton basråvaror, används i all matlagning.

Dricksvatten

  • I vårt arbete för en bättre miljö har vi installerat kolsyremaskiner för att filtrera vanligt kranvatten, till ett högkvalitativt dricksvatten. På så sätt minskar vi antalet transporter samt att vi återvinner alla ”förpackningar”.

Ansvar

  • Aktivt sträva efter att öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos såväl anställda, gäster, leverantörer och samarbetspartners.

Avfallshantering

  • Källsortering av allt avfall och för att därigenom möjliggöra återvinning.
  • Sträva efter ett lågt råvarusvinn

Energi

  • Minimera energiförbrukningen och aktivt överväga användandet av miljöanpassade energikällor.

Transporter

  • Samordna inköp och leveranser så att leveranserna blir så få och korta som möjligt.
  • Aktivt stödja nyttjandet av alternativa bränslen vid transporter.
  • Samordna transporter av gods och människor där detta är möjligt.

Arbetsmiljö

  • Prioritera produkter som är skonsamma mot miljön när det gäller interna förbrukningsmaterial och rengöringsmedel.
Vårt miljöarbete
Pulsen Konferens och Restaurang Astern är KRAV-certifierad på nivå 1

kontaktbild

Kontaktperson

Frida Börjesson


Kontaktperson

Sandra Lillvik

Restaurang Astern