Minska matsvinnet

Det är ett stort problem idag, framför allt ur miljösynpunkt.

Vi på Pulsen Konferens & Restaurang Astern jobbar aktivt med att minska vårt matsvinn genom en rad åtgärder. Tillsammans kan vi minska matsvinnet!

Sandra Lillvik

Har du en fråga?

Hör av dig till mig
033-17 18 93
astern@pulsen.se

 • Karma

  Vi samarbetar med appen Karma, där vi säljer överbliven mat till en reducerad kostnad. På så sätt slipper vi kasta mat som fortfarande är god. Läs mer om Karma här.

 • Á la minute

  Vi lagar vår mat á la minute, det vill säga när gästen kommer. Vi undviker att laga upp många portioner i förväg som i slutändan kanske inte serveras. Väntetiden kan ibland därför bli någon minut längre, men det innebär också att maten alltid är nylagad när den serveras.

 • Ta vara på allt

  Har vi en råvara som inte går åt vid tillagandet av en rätt försöker vi alltid använda den till en annan. Exempelvis kan fisk som inte tillagas en dag bli fiskfärs nästa dag.

 • Anpassade portioner

  Vi är flexibla vid uppläggningen av maten och vill gärna veta hur mycket du som gäst känner för att äta just idag. Tillsammans kan vi minska matsvinnet genom att anpassa portionen till personen.