Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunhc- och konferensanläggning

KRAV-certifierade

Vi har bestämt oss, vi vill göra mer för miljön.

Av den anledningen är vi Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning. Ända sedan starten 2002 har vi lagat välsmakande mat. Vårt fokus har alltid legat på att använda färska kvalitetsråvaror.

Från och med augusti 2014 är restaurangen KRAV-certifierad på nivå 1, vilket innebär att minst 25 % av det totala inköpsvärdet, eller minst femton basråvaror, används i all matlagning. I praktiken ligger vi idag över 50% KRAV-certifierade råvaror och tittar på att öka vår certifiering till nivå 2 på sikt.

Vår miljöpolicy

Med vår miljöpolicy lägger vi riktlinjerna för hur vi nu och på lång sikt ska förena vår verksamhetsutövning med stark miljöhänsyn. Restaurang Astern & Pulsen Konferens har en strävan och en ambition om ett ekologiskt och rättvisemärkt tänkande.

Transporter

 • Samordna inköp och leveranser så att leveranserna blir så få och korta som möjligt.
 • Aktivt stödja nyttjandet av alternativa bränslen vid transporter.
 • Samordna transporter av gods och människor där detta är möjligt.

Dricksvatten

Våra kolsyremaskiner filtrerar vanligt kranvatten till ett högkvalitativt dricksvatten. På så sätt minskar vi antalet transporter samt att vi återvinner alla ”förpackningar”.

Avfall

 • Källsortera allt avfall och för att möjliggöra återvinning.
 • Sträva efter ett lågt råvarusvinn.

Restaurangmaten

 • Vi arbetar dagligen med färska råvaror och vi arbetar nästan uteslutande med ekologiska mejerivaror och frukt.
 • Grönsaker handlar vi till viss del direkt av KRAV-certifierade Naturbruket i Änga utanför Ulricehamn.
 • Vår vildfångade fisk är MSC-märkt vilket borgar för hållbart fiske.
 • Köttet vi serverar är kommer huvudsakligen från Gröna Gårdar. Vi ökar här andelen KRAV-märkt kött för varje dag som går.
 • Vårt hembakta bröd och våra kakor göra på råvaror från bland annat Vänga Kvarn i Fristad.
 • Vårt kaffe och te är Eko- och Fairtrade-certifierat.

Matsvinn

Matsvinn är ett stort problem idag, framför allt ur miljösynpunkt. Vi arbetar för att minimera matsvinn på vår restaurang.

Arbetsmiljö

Prioritera produkter som är skonsamma mot miljön när det gäller interna förbrukningsmaterial och rengöringsmedel.

Energi

Minimera energiförbrukningen och aktivt överväga användandet av miljöanpassade energikällor. Vi använder uteslutande fossilfri el och merparten är även förnyelsebar.

Ansvar

Aktivt sträva efter att öka kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos såväl anställda, gäster, leverantörer och samarbetspartners.