Om du hittat en säkerhetsbrist på pulsenkonferens.se

Om du hittat en säkerhetsbrist vill vi gärna att du rapporterar till oss, så att vi kan rätta till bristen. På så vis hjälper du inte bara oss utan, än viktigare, hjälper alla de vars uppgifter behandlas i tjänster och system.

Vi tillämpar en gemensam process med flera bolag inom Pulsenkoncernen.

Var vänlig se vidare information på:
https://pulsen.se/om-pulsen.se/report-a-security-flaw.html